rr
rr
rr
rr
rr
Kapat
resim
Yazılım Geliştirme Uzmanı
search
 • anasayfa
  Anasayfa
 • anasayfa
  Hakkımda
 • anasayfa
  İletişim

 • ANASAYFA
 • HAKKIMDA
 • İLETİŞİM

© 2013 - 2019 Kodlama ve Tasarım Metin ÇİFTÇİ

 
Beni yeni makalelerden haberdar et
Yazılım Geliştirme Uzmanı
menumenu

C# Math Sınıfı Ve Alt Metotlarının Özellikleri

Arkadaşlar matematik işlemlerde kendi algoritmamız ile bir çeşit işleri kendimiz yapabiliriz ancak c# math sınıfı bize bu konuda kolaylık sağlayan bir takım alt özelliklera sahip ve herhangi bir işleme gerek duymadan kendisi hazır alt özellikleri ile işlemi yapar. Misal olarak 5 sayının 3 üssünü almak istediğimizde herhangi bir matematik işlem yapmadan “Math.Pow(5 , 3)” kısa bir kod parçası ile yapabiliriz gördüğünüz gibi. Şimdi aşağıda Math sınıfının bazı alt özelliklerine beraber göz atalım.

Math.Abs(); Bir sayının mutlak değerini geriye döndürür.

Math.Acos(); Kosinüsü belirtilen sayı olan açıyı döndürür.

Math.Asin(); Sinüsü belirtilen sayı olan açıyı döndürür.

Math.Atan(); Tanjantı belirtilen sayı olan açıyı döndürür.

Math.Atan2(); Tanjantı belirtilen iki sayının bölümünü olan açıyı döndürür.

Math.BigMul(); İki 32-bit sayının tam çarpımını üretir.

Math.Ceiling(); Bir ondalıklı sayıyı kendinden büyük en küçük tam sayıya yuvarlar.

Math.Cos(); Belirtilen açının kosinüsünü döndürür.

Math.DivRem(); İki sayının bölünme değerini hesaplar ve aynı zamanda bir çıktı parametresi kalanı döndürür.

Math.Floor(); Bir ondalıklı sayıyı kendinden küçük en büyük tam sayıya yuvarlar.

Math.Log(); Belirtilen sayının logaritmasını döndürür.

Math.Log10(); Belirtilen sayının 10 tabanındaki logaritmasını döndürür.

Math.Max(); Girilen değerlerin en büyüğünü geriye döndürür.

Math.Min(); Girilen değerlerin en küçüğünü geriye döndürür.

Math.Pow(); Girilen parametre değerlere göre bir sayının üssünü alır.

Math.Round(); Bir değer en yakın tamsayıya veya belirli kesirli bir basamak sayısına yuvarlar.

Math.Sign(); Bir sayının işaretini belirten bir tamsayı döndürür.

Math.Sin(); Belirtilen açının sinüsünü döndürür.

Math.Sinh(); Belirtilen açının hiperbolik sinüsünü döndürür.

Math.Sqrt(); Girilen değerin Karekökünü geriye döndürür.

Math.Tan(); Belirtilen açının tanjantını döndürür.

Math.Tanh(); Belirtilen açının hiperbolik tanjantını döndürür.
© 2013-2019 Kodlama ve Tasarım Metin Çiftçi

yukari